Nasze usługi

 

 

Nasza oferta kierowana jest do zarządów i właścicieli spółek, a także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą dynamicznie rozwijać swoje przedsięwzięcia oraz inwestycje, korzystając ze wsparcia profesjonalnego zespołu doradców. Dzięki zgromadzeniu eksperckiej wiedzy w jednym miejscu oraz posiadaniu rozległych kontaktów na rynku kapitałowym, Partners & Ventures świadczy na rzecz swoich Klientów usługi w obszarach:

Doradztwo finansowe

 • pozyskiwanie finansowania poprzez emisje akcji (oferty publiczne i niepubliczne, rynek regulowany GPW i ASO NewConnect) oraz emisje obligacji (ASO Catalyst)
 • pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych w ASO NewConnect i Catalyst
 • pozyskiwanie finansowania bankowego
 • poszukiwanie inwestorów strategicznych i finansowych
 • identyfikacja celów akwizycyjnych w transakcjach M&A
 • tworzenie programów motywacyjnych
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnych i biznes planów

Szkolenia

 • szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych (rynek regulowanym oraz ASO)
 • szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych osób zobowiązanych, takich jak np. akcjonariusze, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych

 

Doradztwo prawne

 • kompleksowa obsługa prawna transakcji M&A, IPO/SPO na rynku regulowanym, NewConnect oraz Catalyst
 • podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego spółek
 • przekształcenia, połączenia oraz podział spółek
 • obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • doradztwo w zakresie podziału i scalenia akcji (splity i re-splity)
 • programy motywacyjne

PR/IR, marketing finansowy

 • relacje inwestorskie spółek notowanych na rynku regulowany GPW oraz w ASO na rynku NewConnect i Catalyst
 • PR korporacyjny i marketing finansowy
 • realizacja badań rynkowych
 • organizacja śniadań prasowych