Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zawartość serwisów www.partnersandventures.com oraz www.p-v.com.pl (dalej: „Serwis”), dostęp do niego i korzystanie z niego podlegają niżej wymienionym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Serwis został stworzony i jest udostępniany przez Partners & Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa (dalej: „Partners & Ventures”). Wszelkie prawa autorskie do Serwisu i wszystkich jego elementów, w tym do materiałów w nim zawartych, przysługują niepodzielnie Partners & Ventures. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie Serwisu lub jego części jest zakazane. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy produktów i inne nazwy handlowe stanowią prawem chronione znaki towarowe lub firmy, będące własnością Partners & Ventures, podmiotów stowarzyszonych lub partnerów handlowych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Partners & Ventures. Prawnej ochronie podlegają również wszelkie wzory użytkowe znajdujące się w Serwisie.

Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Partners & Ventures dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia poprawności i dokładności informacji umieszczonych w Serwisie, niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do takiego ich stanu. Partners & Ventures nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub też niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikające z oparcia się na informacjach podanych w Serwisie.

Partners & Ventures zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania zawartości Serwisu oraz do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego części w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkowników, nie będą traktowane przez Partners & Ventures jako poufne. Partners & Ventures nabywa nieodpłatnie prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach, mogą zostać wykorzystywane przez Partners & Ventures w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Partners & Ventures informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Partners & Ventures i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Ochrona danych

W celu umożliwienia korzystania z niektórych elementów Serwisu, Partners & Ventures gromadzi dane osobowe. Przed pobraniem tychże danych i po zapoznaniu się z celem ich przetwarzania istnieje możliwość swobodnego decydowania o ich udostępnieniu. Partners & Ventures przestrzega zasad Ustawy o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych w poufności. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych obowiązuje prawo wglądu do przesłanych danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcie w każdej chwili.

Partners & Ventures, prywatnosc@p-v.com.pl